Ungdomskultur til nye høyder

Massemønstringen kalt Ung2014 ble arrangert i 2014 i Trondheim 24.–29. juni 2014, og ble en stor suksess med over 12.00 kulturinteresserte barn og ungdom. I alt samlet det seg rundt 12 000 kulturinteresserte ungdom i trønderhovedstaden den siste uken av juni, med felles fokus på kultur og ungdom. Arrangementet er en samling av syv ulike ungdomsarrangement som alle har felles verdier som kultur, felleskap, påvirkning og ungdom. Det ble arrangert av blant annet UKM, Den kulturelle skolesekken, Norsk kulturskoleråd, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Norges musikk-korpsforbund og nasjonalt sender for helse og kunst i opplæring.

UNG2014 var ikke bare et flott arena i Trøndelag hvor ungdom kan møtes for kultur sammen, det var også ment å være ungdomskulturens feiring av Grunnlovens 200-årsjubileum. Målet med feiringen var å skape en arena for fagutveksling, debatt og stimulere på tvers av kulturelle utrykk, samtidig som man løftet fram unge utøvere innen kultur og viser fram det arbeidet barn og ungdom får til i dag. Festivalen hadde som mål å romme mange ulike kulturformer, som dans, musikk, teater og billedkunst, og fikk dermed uttrykke seg gjennom hundrevis av kunstformer.

Samarbeid om flere arrangementer

Under navnet UNG2017 finner man mange ulike arrangementer, som er laget for å passe en bredest mulig gruppe. Under arrangementets navn finner du blant annet UKM-festivalen, NM for skolekorps, Norske kulturskolefestival og Landsfestivalen for korps i 2014. I tillegg til disse arrangementene vil det også være tilknyttet flere tilstelninger som ulike produksjoner og forestillinger, og utdelingen av prisen Gullsekken 2014. Prisutdelingen fant sted på Dokkhuset i Trondheim, og mange håpefulle hadde møtt opp til utdelingen. I alt var det Nordland fylke som etterpå satt igjen som den store vinneren etter kvelden var over, da begge vinnerne kom fra Nordland. Det var Filmfest Salten som vant Gullsekken for beste produksjon, og Kippermoen ungdomsskole i Nordland som gikk hjem med den gjeve prisen som Beste skole. Ungdomsskolen fra Mosjøen, Kipermoen ungdomsskole, stakk av med prisen for beste skole på grunnlaget av at kunst og kultur står sterkt blant elevene som en naturlig del av hverdagen.

Noe av det andre spennende som foregikk under UNG2014 var nasjonalt fagseminar, som er spesielt rettet mot de som jobber med kultur i sammenheng med barn og unge. Og en egen ungdomskonferanse om demokrati, kalt DEMO2014. Arrangementet var i første rekke rettet mot ungdomsråd og ung- domsutvalg i Midt-Norge. Ungdommens bystyre hadde i tillegg invitert ungdomsrådene i Storbynettverket (Oslo, Bergen, Stavanger, Tromsø og Kristiansand) og ungdomsrådet i Ramallah, Palestina.

Starten på årlig suksess?

UNG2014 har blitt omtalt som en massemønstring for ung kultur, og har over lengre tid blitt planlagt av flere ildsjeler som står bak suksessen. Konferansen gikk over hele seks dager og hadde et bredt spekter av innhold for alle ulike kulturelle sjangre og interesseområder. Det var Torstein Siegel som sto som koordinator for det flotte arbeidet som fikk utfolde seg i Trondheim, og han mente at arrangementet burde blitt en fast del av det norske kulturtilbudet og like selvfølgelig som Norway Cup på Ekebergsletta i Oslo. Ordfører i Trondheim, Rita Ottervik, har tidligere uttalt at Trondheim skal kunne tilby landets beste kulturtilbud for barn og unge, og med UNG2014 var i alle fall trønderbyen langt på vei mot det målet. I alt var tusenvis av barn og unge i Trondheim og nærliggende byer under UNG2014, og masse publikum fikk også vitne til at kulturungdom tok over Trøndelag under arrangementet.