Kontakt oss

Har du lyst å ta en del i det vi gjør? Ikke nøl med å ta kontakt med oss!

Ta det første steget 

Det kan være vanskelig å vite hvordan ende man skal begynne i, om man vil utvikle sin interesse innen kultur som barn eller ungdom. Noe av det første man bør gjøre er å utforske aktiviteten eller kunstformen for seg selv, for å finne ut om interessen virkelig er der. Er den det, er det flere steg man kan ta. Gjelder det tater, dans, musikk eller billedkunst kan det jo være et forslag å ta kontakt med din lokale kulturskole.

Er du nysgjerrig på korpsmusikk? Veldig mange starter å spille i korps i tidlig alder, men det er ingenting i veien for å starte senere også. Som aspirant i korps får du mye kunnskap om musikk og ulike instrumenter, og du kan selv velge hvilket instrument du vil fordype deg i. De fleste norske byer og bygder har enten skolekorps eller private korps man kan knytte seg til for å lære å spille, marsjere, drille eller bare se om det er noe for deg. UKM er kanskje det mest kjente arrangementet for norske kulturarrangementet for unge i dag. UKM står for Ung Kultur Møtes og er i første omgang en rekke små festivalen over hele landet hvor ungdom kan komme å vise fram sitt kulturelle utrykk. For å være med på UKM trenger du ikke være med i et lag eller forening, har du noe du vil vise fram er du hjertelig velkommen. Hvert år sende kommunen videre kvalifiserte ungdom til en fylkesmønstring der ungdommene igjen skal representere sin kommune. Kommer man videre sendes man til den nasjonale UKM-festivalen som i 2014 var i Trondheim. Det er ingen grenser for hvilket kulturelt uttrykk du kan stille med på UKM, og alle ungdom under 20 år kan delta. Nedre aldersgrense er mellom 10 og 13 år. Snakk med noen voksne eller skolen, så får du garantert hjelp!

UNG2014

De aller fleste kommuner har i dag aktive kulturskoler der du kan melde deg på alle slags aktiviteter for å finne ut hva du liker å gjøre, der kompetente voksne kan guide deg på veien. Grunnen til at vi nå har arrangert UNG2014 er mye fordi vi ønsker at Norge skal styrke tilbudet til unge i dag som vil utvikle seg innenfor kultur. Barn og unge er sagt å være bærere av fremtidens norske demokrati. Stortinget håper at jubileet vil inspirere til engasjement og refleksjon blant barn og unge, og har derfor satt i gang UNG2014. Barn og unge er den viktigste målgruppen under grunnlovsjubileet i 2014. Grunnloven og verdiene den bygger på må formidles på nytt til hver generasjon, slik at de kan fylle den med mening på egne premisser. Under navnet UNG2017 finner man mange ulike arrangementer, som er laget for å passe en bredest mulig gruppe. Under arrangementets navn finner du blant annet UKM-festivalen, NM for skolekorps, Norske kulturskolefestival og Landsfestivalen for korps i 2014. I tillegg til disse arrangementene vil det også være tilknyttet flere tilstelninger som ulike produksjoner og forestillinger, og utdelingen av prisen Gullsekken 2014. Dette er alle arrangementer du kan bidra på neste gang, og melde deg på som deltaker.

Lenge leve Grunnloven

Grunnlovens 200-årsjubileum skal formidle kunnskap om grunnloven og betydningen for det norske folkestyret. Jubileet skal bidra til deltakelse og engasjement i demokratiet og legge til rette for folkefest i hele landet. Grunnloven er levende, dagsaktuell og avgjørende for Norges identitet og utvikling som liberalt demokrati. Skal Grunnloven fortatt ha denne rollen, må den formidles på nytt til hver ny generasjon. Kultur kan bidra til å formidle den kulturarven som er knyttet til jubileet. Kulturen og kunsten spilte en viktig rolle i utviklingen av samfunnet i Norge og vil medvirke til å skape forståelse, integrasjon og opplevelse. De som vokser opp i Norge i dag må ta den til seg og gi den mening på egne premisser. Like mye som en feiring av fortiden bør jubileet være en investering for framtiden.