Ungdomskonferansen “DEMO2014”

Midtnorsk demokratikonferanse i forbindelse med UNG2014. 

26 og 27 juni ble DEMO2014 arrangert, en midtnorsk demokratikonferanse av, for og med ungdom, på̊ Rockheim og Kultursenteret ISAK i Trondheim. Fokuset med Demo2014 var på̊ demokratiets rolle i samfunnet før, nå og videre. Flere profilerte foredragsholdere sto på programmet, blant annet kommer Jonas Gahr Støre. Det ble lagt opp til flere faglige diskusjoner, paneldebatt og workshops i tråd med aktuelt tema. Konferansen ble arrangert av Ungdommens fylkes- utvalg Sør-Trøndelag (UFU), Ungdommens bystyre i Trondheim (UB) og Kulturenheten i Trondheim kommune. Arrangementet var i første rekke rettet mot ungdomsråd og ungdomsutvalg i Midt-Norge. Ungdommens bystyre har i tillegg invitert ungdomsrådene i Storbynettverket (Oslo, Bergen, Stavanger, Tromsø og Kristiansand) og ungdomsrådet i Ramallah, Palestina.

Gahr Støre fikk spørsmål fra ungdommene 

Noe av årsaken til DEMO2104 ble arrangert er som en del av UNG2014, som er ungdomskulturens feiring av Grunnlovens 200-årsjubileum. Målet med feiringen var å skape en arena for fagutveksling, debatt og stimulere på tvers av kulturelle utrykk, samtidig som man løftet fram unge utøvere innen kultur og viser fram det arbeidet barn og ungdom får til i dag. Festivalen hadde som mål å romme mange ulike kulturformer, som dans, musikk, teater og billedkunst, og fikk dermed uttrykke seg gjennom hundrevis av kunstformer. Konferansen fant sted på Rockheim i Trondheim og det store trekkplasteret var da Jonas Gahr Støre kom for å snakke om demokrati. Han mente at det å kommunisere med ungdommer på denne måten om demokrati var viktig, og at det å være aktiv i et demokrati ikke kun begrenser seg å stemme ved et valg.

Bedre demokrati i framtiden

Under sin appell til de frammøtte fortalte han at demokrati handler like mye om å vøre tilstede i debatter, være med i elevråd, foreninger eller kanskje også politiske partier. Han mente at unge i dag kan være med på å forme det framtidige demokratiet også ved å delta på samfunnsdebatten og bli hørt. En av de temaene som kom raskt fram blant publikum var stemmerett for 16-åringer i Norge, da de fleste som var å hørte på Gahr Støre selv ikke var gammel nok til å stemme. Uten at han ville love noen ting mente han at et demokrati hvor flere kan bestemme og stemme for det de mener er rett, er et bedre demokrati, og han så derfor ingen stor utfordring med å eventuelt kunne gi 16-åringer stemmerett. Under konferansen DEMO2014 var et av temaene også demokrati ute for norske landegrenser. Ungdomsrådet fra Ramallah var invitert til å delta, og Gahr Støre kunne selv fortelle om sine opplevelser av kulturen og tilstanden på demokratiet i Palestina. Han kunne fortelle at han for kort tid siden selv var i Ramallah og at det var tydelig at innbyggerne der ikke slev unne få være med på å styre sitt eget land. Han fortalte om en stat uten fungerende demokrati og han menet det var en urett som også nordmenn ikke kan snu ryggen til. Han mente at ungdommen som hadde møtt opp på DEMO2014 på mange måter kunne være med å styrke demokratiet i Ramallah ved å fremme viktigheten ved demokrati til andre ungdom i verden.