Nasjonalt fagseminar

Nasjonalt fagseminar i Trondheim 25-27 juni. 

Det skortet ikke på kjente og store navn på plakaten da Nasjonalt fagseminar ble startet i Trondheim som en del av UNG2014, ungdomskulturens feiring av Grunnlovens 200-årsjubileum. Målet med feiringen var å skape en arena for fagutveksling, debatt og stimulere på tvers av kulturelle utrykk, samtidig som man løftet fram unge utøvere innen kultur og viser fram det arbeidet barn og ungdom får til i dag. På plakaten for nasjonalt fagseminar var blant annet Karen Espelund, Eirik Newth, Ole Hamre, Mark Edwards, Ole Robert Reitan, Eirik Birkeland og Vidar Riseth. Alle holdt de inspirerende og gode foredrag for de frammøtte under seminaret.

Bakgrunnen for Nasjonalt fagseminar og UNG2014 var meldingen fra stortinget: ”Grunnen til at vi nå har arrangert UNG2014 er mye fordi vi ønsker at Norge skal styrke tilbudet til unge i dag som vil utvikle seg innenfor kultur. Barn og unge er sagt å være bærere av fremtidens norske demokrati. Stortinget håper at jubileet vil inspirere til engasjement og refleksjon blant barn og unge, og har derfor satt i gang UNG2014. Barn og unge er den viktigste målgruppen under grunnlovsjubileet i 2014. Grunnloven og verdiene den bygger på̊ må̊ formidles på̊ nytt til hver generasjon, slik at de kan fylle den med mening på egne premisser.”

Vil gjøre opplæring og kultur tettere 

Målet med seminaret var å samle både unge innenfor kultur, og voksne som jobber med unge i det sjiktet. Det handlet om å jobbe videre med samspillet mellom ungdomskultur og hvordan kultur og opplæring kunne henge tettere sammen i framtiden, og på den måten ble seminaret en blanding mellom kulturopplevelser og en fagkonferanse. Fagseminaret, som ble arrangert for første gang, rettet seg mot kulturbyråkrater, skoleledere, kulturpolitikere, kulturskoleansatte, ungdomsarbeidere, dirigenter og tillitsvalgte i offentlig og frivillig kulturliv. Som en del av seminaret var det også kulturopplevelser på plakaten, for å vise deltakerne litt av det som kom til å foregå resten av UNG2014, blant annet innslag fra UKM-festivalen, kunst fra Norsk kuturskolefestival og andre kulturelle eventer.

Innblikk og videreføring av norsk ungdomskultur

Statssekretær Birgitte Jordahl i Kunnskapsdepartementet åpnet Nasjonalt fagseminar 2014 som ble arrangert på hotellene Radisson BLU Royal Garden Hotell og Clarion Hotel og Congress Trondheim. Arrangører var Norsk kulturskoleråd, UKM Norge, Den kulturelle skolesekken, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen og Norges Musikkorps Forbund. I lat hadde flere hundre deltakere samlet seg på seminaret som gikk over tre dager. På mange måter ble dette seminaret de voksnes innblikk i UNG2014, og var en viktig del for det videre arbeidet med å styrke ungdomskultur i Norge. Seminaret var også knyttet tett opp mot DEMO2104, en midtnorsk midtnorsk demokratikonferanse av, for og med ungdom, på̊ Rockheim og Kultursenteret ISAK. Fokuset var på̊ demokratiets rolle i samfunnet før, nå̊ og videre. Profilerte foredragsholdere sto på̊ programmet, blant annet kommer Jonas Gahr Støre. Der ble det opp til faglige diskusjoner, paneldebatt og workshops i tråd med aktuelt tema. Konferansen ble arrangert av Ungdommens fylkes- utvalg Sør-Trøndelag (UFU), Ungdommens bystyre i Trondheim (UB) og Kulturenheten i Trondheim kommune.

Dette var foredragene

 • «Hvordan har kulturutredningen 2014 blitt fulgt opp?» ved Karen Espeland, direktør for regional utvikling i Sør-Trøndelag fylkeskommune
 • Astrofysiker og forfatter Eirik Newth med foredraget «Med hodet i nettskyen»
 • «Kultur- og lagbygging» ved Ole Robert Reitan, administrerende direktør i Rema 1000
 • «Kulturaktivitet som motor i hjernens utvikling» ved Gunnar Bjursell, professor i molekylærbiologi
 • «Hard Rain, cultural sustainability» ved Mark Edwards, fotograf og globetrotter

Her er noen av seminarene

 • Bodøpiloten
  – Medbestemmelse, mestring og motivasjon
  – Talentutvikling
  – DKS, samspill med skole og samfunn
  – Born to play
  – Talentutvikling
  – Et glimt inn i Cirka teaters magiske verden

  Disse kulturopplevelsene var under nasjonal fagseminar

 • UKM-forestilling
 • Festivalkro med husorkester og gjesteartister • DKS-forestillingene ” Romeo +Julie ” og”Jezz”
 • Korpskonserter
 • Norsk kulturskolefestival
 • Gullsekken 2014